Köp lokalt naturbetat och småskaligt producerat kött!


Våra Dikor får sina kalvar i slutet av mars varje år och någon månad före det så får vi förstärkning av ett gäng mjölkraskalvar från Drömminge. Under sommaren betar alla våra djur i socknen i allt ifrån kulturbygder som Sötåsa och Moens Gård till "vanliga" beten i Gölsebo. Alla dessa beten bidrar till den biologiska mångfalden i landskapet och även till möjligheten att kunna köpa naturbeteskött av högsta kvalitet. Vi är stolta över att vara en länk över generationer som vårdar natur- och kulturmiljön omkring oss!