Köttlådor från Sötåsa

Våra Dikor får sina kalvar i slutet av mars varje år och någon månad före det så får vi förstärkning av ett gäng mjölkraskalvar från Drömminge. Under sommaren betar alla våra djur i socknen allt ifrån Kulturbygder som Sötåsa och Moens Gård till "vanliga" beten i Gölsebo. Alla dessa beten bidrar till den biologiska mångfalden i landskapet och även till möjligheten att kunna köpa naturbeteskött av högsta kvalitet.