I Sötåsa har tiden stått stilla, åtmistone om man tänker sig ett landskap med betande djur inramat av våra förfäders stenmurar och stenrösen.